جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

   نام و نام خانوادگی: نادر شاملو

   سمت: معاون توسعه منابع و پشتیبانی

   اهداف کلی

   شرح وظایف

   • همکاری با سازمان برنامه و بودجه استان تهران و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب.
   • همکاری با دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مستندسازی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد اداره کل.
   • مدیریت منابع انسانی، منابع مالی، منابع اطلاعاتی و منابع فیزیکی اداره کل در جهت تأمین و تحقق اهداف و وظایف واحدهای اداره کل.
   • نظارت بر کنترل عملکرد اعتبارات اداره کل از طریق دریافت بازخورد از واحدهای مختلف اداره کل و مقایسه پیشرفت برنامه ها با هزینه کرد اعتبارات و تنظیم گزارشات مربوطه و اصلاح مسیر اقدامات در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب.
   • صدور دستور پرداخت هزینه ها در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه.
   • دوری از تجمل گرایی و تشریفات زائد در برنامه ریزیها و توجه به برنامه های کم هزینه.
   • نظارت و برنامه ریـزی بودجــه اداره کل و ارائه طرح زمانبندی شده آن در رابطه بــا سازمان برنامه و بودجه استان تهران
   • تطبیق منابع مالی اداره کل با بودجه مورد نیاز برنامه مصوب
   • نظارت بر اجرای آئین نامه مالی قانون بودجه برنامه های پنج ساله توسعه.
   • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه.
   • هماهنگی و همکاری با هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری.
   • نظارت بر توسعه و حسن انجام امور رفاهی کارمندان اعم از شاغل و بازنشسته.
   • نظارت بر ساماندهی توزیع نیروی انسانی با رویکرد ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی.
   • نظارت بر حسن اجرای نظام شایسته سالاری در انتصاب و انتخاب مدیران حرفه‌ای
   • نظارت بر اجرای وظایف ، آموزش متصدیان میزها و انجام هماهنگی با واحدهای دارای ارباب رجوع به منظور ایجاد میز خدمت .
   • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات.

   واحدهای زیرمجموعه
تهران - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 4,185,995
تعداد بازدید امروز : 5,643
تعداد بازدید دیروز : 6,263
آخرین به روزرسانی : 1398/09/25
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.