جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • معاونت امور ورزش

   نام و نام خانوادگی: ابوالفضل ملاجعفری

   سمت: معاون امور ورزش

   اهداف کلی

   شرح وظایف

   • تبیین و تدوین برنامه های استانی حوزه های ورزش قهرمانی و حرفه ای.
   • ارتباط و هماهنگی با سایر مراکز تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان و سایرنهادهای دولتی و غیر دولتی ،هیات های ورزشی.
   • همکاری با دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد اداره کل.
   • برنامه ریزی در سطح توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در جهت دستیابی به سکوهای افتخار در میادین بین المللی و تقویت روحیه ملی.
   • برنامه ریزی ،نظارت و کنترل فعالیت های استعداد یابی، پرورش قهرمانان و نخبگان ورزش.
   • برنامه ریزی نظارت و ارزیابی عملکرد هیاتهای ورزشی بر اساس سیاستها و اهداف تعیین شده.
   • برنامه ریزی و توزیع امکانات و اعتبارات دولتی به هیاتها بر اساس شاخص های تعیین شده.
   • نظارت بر تهیه و تدوین تقویم های ورزشی هیات ها و نظارت بر اجرای صحیح تقویم مصوب.
   • هماهنگی ونظارت بر حسن انجام انتخابات هیاتهای ورزشی.
   • هماهنگی و نظارت در برگزاری جلسات، مجامع، گردهمایی ها و سمینارهای هیاتها.
   • برنامه ریزی ونظارت بمنظور پشتیبانی و حمایت از توسعه فعالیت حامیان مالی (sponsorships) و خدمات داوطلبانه(volunteers services).
   • برنامه ریزی ، نظارت و کنترل بر مسابقات رشته های مختلف از نظر کیفی و کمی
   • بررسی و مطالعه جهت بهبود کیفیت شیوه های مدیریت در ورزش قهرمانی و حرفه ای.
   • تشکیل شوراهای مشورتی متشکل از مدیران متخصص، اساتید و صاحبنظران بمنظور بهره گیری از نظرهای فرهیختگان ورزش در زمینه های ورزش قهرمانی و حرفه ای.
   • برنامه ریزی ونظارت بمنظور فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب، جذب و مشارکت پژوهشگران در امر تحقیقات و پژوهشهای ورزش قهرمانی و حرفه ای.
   • برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر امر پژوهشهای کاربردی و آموزش های تخصصی در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای.
   • برنامه ریزی ونظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی بمنظور اجرای سیاستها و برنامه های مصوب شورای ورزش قهرمانی و حرفه ای.
   • نظارت وارزیابی عملکرد باشگاههای ورزشی با توجه به اهداف و سیاستهای تعیین شده .
   • برنامه ریزی و نظارت بر توسعه و تقویت فعالیت باشگاهها در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای با توجه به اهداف و سیاستهای تعیین شده.
   • برنامه ریزی ونظارت بمنظور تدوین سیاستها و طراحی شیوه ها و راهکارهای حمایتی، نظارتی، هدایتی در امور باشگاه های ورزشی در سطح استان
   • برنامه ریزی و نظارت در جمع آوری اطلاعات از وضعیت موجود باشگاهها
   • بررسی مشکلات مادی وامور رفاهی ورزشکاران، مربیان و پبشکسوتان ورزشی و تهیه طرحها و راهکارهای عملی در این زمینه.
   • نظارت بر انجام امور دبیرخانه ای و تشکیل منظم جلسات شوراها و مجامع قانونی ذیربط و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات آن.
   • تخصیص اماکن و تأسیسات ورزشی واداری مورد نیاز هیاتها و نظارت بر حسن بهره برداری از آنها.
   • بررسی، نظرسنجی و پیشنهاد احداث اماکن و تأسیسات ورزشی جدید و مورد نیاز هیأتها.
   • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات

   واحدهای زیرمجموعه

تهران - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 4,025,703
تعداد بازدید امروز : 1,441
تعداد بازدید دیروز : 4,393
آخرین به روزرسانی : 1398/08/21
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.