جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • کاربر حراست
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
   تعداد پاسخها: 0
   دفتر مدیریت عملکرد دفتر مدیریت عملکرد
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
   تعداد پاسخها: 0
   دفتر ازدواج و تعالی جوانان دفتر ازدواج و تعالی جوانان
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
   تعداد پاسخها: 0
   دفتر امور بین الملل دفتر امور بین الملل
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
   تعداد پاسخها: 0
   یوسف تقی خانی
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
   تعداد پاسخها: 0
   مهدی شهبازی
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
   تعداد پاسخها: 0
   ابوالفضل سلیمانی
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
   تعداد پاسخها: 0
   دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
   تعداد پاسخها: 0
   دفتر توسعه ورزش همگانی دفتر توسعه ورزش همگانی
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
   تعداد پاسخها: 0
   دفتر ساماندهی امور جوانان دفتر ساماندهی امور جوانان
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
   تعداد پاسخها: 0
   دفتر نظارت فنی بر اماکن ورزشی دفتر نظارت فنی بر اماکن ورزشی
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
   تعداد پاسخها: 0
   دفتر هماهنگی امور استانها دفتر هماهنگی امور استانها
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۰/۱۲/۲۲
   تعداد پاسخها: 0
   دفتر هماهنگی امور بانوان دفتر هماهنگی امور بانوان
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
   تعداد پاسخها: 0
   امین خلج
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
   تعداد پاسخها: 0
   دفتر طرح و برنامه
   تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۲/۰۶
   آخرین فعالیت: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
   تعداد پاسخها: 0
تهران - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 4,024,940
تعداد بازدید امروز : 678
تعداد بازدید دیروز : 4,393
آخرین به روزرسانی : 1398/08/21
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.